Svenska (Sverige)
Anmälan Allmänna villkor

Allmänna Villkor

>
Visum

Om du kommer från ett land som är medlem i EU behöver du inget visum
Om du kommer från ett land som inte är medlem i EU:
- för en vistelse på max 3 månader utan särskilda omständigheter, bör du ansöka om ett turistvisum hos Franska Konsulatet i ditt land. 
- för en vistelse som övergår 3 månader skall  du hos Franska Konsulatet i ditt land ansöka om ett studentvisum för längre period, som ger rätt till ett uppehållstillståndskort (se rubriken "betalning" nedan). 

Inskrivning 
- Fyll i det bifogade inskrivningsformuläret och skicka det till vårt kontor via e-mail eller fax tillsammans med betalning på 250 euro (se rubriken "betalning" nedan). Då inskrivningsformuläret, som innebär ett accepterande av skolans allmänna villkor, har mottagits, kommer du att erhålla en bekräftelse som innehåller all nödvändig information samt en detaljerad faktura på vistelsen som kommer att skickas via e-mail eller fax.
- Vid en sen inskrivning (mindre än 15 dagar innan början på din vistelse) kommer vi att prioritera att kontakta dig via telefon. 

Försäkring
- Du bör teckna en individuell försäkring som täcker alla risker vid resa och som räcker under hela din vistelse (sjukdomar, olyckor, stöld).
- Om du kommer från ett land som är medlem i EU så fråga om det europeiska sjukförsäkringskortet från ert försäkringsbolag för medicinska kostnader. 

Betalning
- Anmälningsavgiften på 250 euro bör helst betalas via bankkort Visa eller MC. För betalningar med check eller bankgiro, be oss att kontakta er. Överföringen skall ha skett senast 15 dagar innan början på din vistelse utan påminnelser från vår sida. Om överföringen inte har skett efter denna tidsgräns förbehåller vi oss rätten att ge din plats till någon annan.
- Om du måste anhålla om visa måste ett belopp på 50% av avgiften för din vistelse bifogas till ditt inskrivningsformulär för att du skall erhålla ditt officiella antagningsbesked från oss, överföringen måste skall ha skett senast 15 dagar innan början på din vistelse utan påminnelser från vår sida. I fall din ansökan om visa skulle avslås återbetalas hela avgiften (minus 50 euro i ansökningsavgift) om bevis på avslag från Franska ambassaden kan uppvisas.
- Din betalning skall ske i euro och vara fri från avgifter och banktaxa.  

Betalningssätt
- Via bankkort Visa eller Master Card 
- Via överföring SWIFT till :
BNP Paribas, Nice
BANKKOD (CODE BANQUE) : 30004
DIGIKOD (CODE GUICHET) : 00642
KONTONR (N ° COMPTE) : 00010412746
ID-NR (CLÉ RIB) : 57
INNEHAVARE (TITULAIRE) : SARL AZURLINGUA
IBAN : FR76 3000 4006 4200 0104 1274 657
SWIFT : BNPAFRPPNIC

Mycket viktigt: vid bankförseningar ber vi dig att skicka en kopia på betalningsbekräftelsen via fax.

- Via bankcheck eller Eurocheck i euro utställd på AZURLINGUA
Oavsett betalningssätt, försäkra dig om att namnet på studenten/studenterna och inskrivningsnumret är tydligt skrivna. 

Avbeställning och ändring
- Vid alla avträdelser från din sida som sker tidigare än 15 dagar innan början på din vistelse tillkommer en avgift på 140 euro utöver den ursprungliga avgiften. 
- Vid alla avträdelser från din sida som sker mindre än 15 dagar innan början på din vistelse tillkommer en avgift på 290 euro. Ingen återbetalning sker om du skulle vara frånvarande första dagen.
- Vid redan påbörjade vistelser som avbryts eller ändras sker ingen återbetalning. 
- Azurlingua förbehåller sig rätten att ändra en kurs om antalet inskrivna elever inte uppgår till fyra, återbetalning av avgiften eller ett antal rabatterade lektioner utifrån antalet elever och typ av kurs kommer i så fall att föreslås.  
- Återbetalning träder i kraft 4 månader efter vi fått besked om avbeställning av våra tjänster.

Klagomål
Klagomål rörande vår service som inte har skett under din tid på skolan kan inte åtgärdas efter din avresa.

Röda dagar
Kurserna äger inte rum på röda dagar och detta kan ej ge möjlighet till återbetalning eller ersättning, utom då det gäller privatlektioner som kommer att tas igen senare under din vistelse. 

Regler på skolan 

Vid din ankomst måste du skriva under att följa de regler som finns på skolan. Om ditt uppförande riskerar att störa en god fortsättning på din vistelse kan du bli avstängd med omedelbar verkan, utan återbetalning eller uppsägningstid. 

Boende
- Du kommer att betala en depositionsavgift på 200 euro, betalad i kontanter, för att få ditt rum på Campus Central eller en studio . Denna återbetalas dagen för din avresa, så länge inget är trasigt, saknas eller behöver städas ytterligare. 
- Taxa för vistelsen är inkluderad i våra priser
- Du kommer att få reda på de särskilda regler som gäller för just ditt boende vid ankomst och dessa skall följas till punkt och pricka under hela vistelsen. 

http://www.azurlingua.com/adultes/tarifs2011.html

Visste du att ?

220 miljoner pratade franska år 2011 och franska är det det näst mest undervisade språket i världen

 

Goda anledningar att komma till Azurlingua...


  Kurser för debutanter


  En kvalitetsutmärkelse erkänd av den franska regeringen

  Skräddarsydda priser och erbjudanden som motsvarar dina förväntningar.

  Institutionellt erkännande (samarbete med universitet).

  Franska på 11 nivåer,  Azurlingua erbjuder en pedagogik som anpassar sig efter dig !


  NYHET : Du har möjlighet att betala 2, 3 eller 4 gånger utan avgifter.
Och ännu mer
 
 

ü  11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !

image image image

Gå med i vår grupp

 
Sociala medier

Rekommendera oss på Facebook !Gillar du den här sidan ?
Hjälp oss då att göra den populär !


Azurlingua

Vi är medlemmar i
soufflecampus francecsnfla

De litar på oss

examenscenter SELFEE